Fundraising for NGOs launched on March

Low-Cost Sanitary Napkin Production
August 26, 2020
ICA Nepal Differently Abled Support Program
April 20, 2022

Fundraising for NGOs launched on March

ICA Nepal has now collaborated with IIQA and has launched Fundraising for NGO with an objective of making a sustainable fundraising portal for Asia Pacific region. Officially fundraising was launched on March 12, 2021 because of the pandemic going on there was a virtual launch event.

गैसस (NGO) हरुका निम्ति फण्डरेजिङ्गको संभावना

जनताको आवाज़ –

काठमाडौं: नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरु (NGO) लाई फण्डरेजिङ्ग (कोष संकलन) गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ हालै एक अनलाईन पोर्टल सेवाको सुरुआत गरियो । आईसीए तथा आई.आई.क्यूए नामक संस्थाहरुको संयुक्त पहलमा स्थापिर्त फण्डरेजिङ्ग फर एनजिओ इन नेपाल’कार्यक्रम मार्फत गैससहरुले आफूले सञ्चालन गर्ने विकास कार्यक्रमहरुका निम्ति सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

https://www.janatakoawaz.com